Lesmaterialen

Leerkracht basisonderwijs?

Docenten, pedagogisch medewerkers BSO, maar ook begeleiders van jeugdgroepen als bijv. scouting kunnen gebruik maken van het online reserveringssysteem lesmaterialen. Hiermee krijg je extra informatie over onze lesmaterialen en kun je direct het gewenste lesmateriaal reserveren.

Downloads
Brochure jaaraanbod 2022-2023 - versie september 2022
Tarieven 2022 en tarieven 2023

Regeling voor basisscholen Beek
Voor de basisscholen in Beek heeft gemeente Beek een regeling dat scholen facturen tot een bepaald bedrag per kalenderjaar bij hun gemeente kunnen declareren.
Informatie hierover kan verkregen worden bij gemeente Beek, Rik Heijnen, rik.heijnen@gemeentebeek.nl of bel 046-4389363.

Heeft jouw school nog geen toegang tot het online reserveringssysteem? Vraag snel een eigen account door contact met ons op te nemen.

Stichting De Rollen biedt gastlessen, projecten en leskisten aan, voor basis- en voortgezet onderwijs. Kijk voor uitvoerige informatie en reserveren op deze website.

Voor schooljaar 2022-2023 kiezen we ervoor geen papieren brochure te verspreiden. De brochure is enkel als pdf verkrijgbaar. 

Heb je specifieke wensen voor jouw school of groep, neem dan contact met ons op.

©2024 Stichting De Rollen