STEM - Wetenschap en techniek

STEM, Wetenschap en Techniek, Onderzoeksvaardigheden vergroten van groepen 1 t/m 8 én docenten

In samenspraak met de STEM-coördinator of directeur stellen we een programma samen voor team en/of voor individuele leerkrachten, afgestemd op de leerbehoeften. 

Voor meer informatie bel 06 - 51851397 of mail jacqueline.tilman@derollen.nl.


Het doel is tweeërlei:
1. In OenO-lessen vergroten de kinderen hun onderzoekscompetenties.
2. De leerkracht bekwaamt zich in de specifieke didaktische vaardigheden die nodig zijn bij OenO, waarbij theorie gecombineerd wordt met praktijk.


Dat deze aanpak succesvol is, blijkt uit de goede evaluaties en enthousiaste reacties, zowel van leerkrachten als leerlingen.

De lessen worden gegeven volgens de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren. Leerlingen worden gestimuleerd om actief kennis te vergaren, door vragen te stellen, door onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen.

We hebben diverse instrumenten om de deskundigheid van jou als leerkracht te vergroten. Hiermee verkrijg je - stapsgewijs - kennis, inzicht en zelfvertrouwen om deze aanpak zelf toe te passen. De begeleiding gebeurt fasegewijs en in onderlinge afstemming.

Wil je zelf een les ontwerpen? 

 

Onze speciale werkwijze bij
STEM

  • Gestructureerd, de 7 stappen zijn duidelijk herkenbaar
  • Bewust gebruik van eenvoudige materialen, laagdrempelig
  • De houding leerkracht is bepalend: observerend, stimulerend, aanzettend tot verder onderzoek d.m.v. vragen of aanreiken materiaal
  • Kinderen zijn actief, leerkracht houdt zich op de achtergrond
  • Inhoud is in een bepaalde fase minder belangrijk dan onderzoek, soms best een lastig punt 
  • Vraaggericht versus aanbodgericht: aansluiten bij thema's en methode van school, aansluiten bij werkwijze van school. 
  • Onze onderzoekskisten blijven 2 à 3 weken in de klas

©2024 Stichting De Rollen